Contact

Kleiner BV Dienstverlening – Grondverzet & Stratenmakers
Paasloërweg 4
8378 JB  Paasloo
Mob. 06-836 671 78
Email: kleinerbv@gmail.com

Dienstverlening voor de akker- of tuinbouw
Grondverzet- en stratenmakerswerkzaamheden
Kvknr.: 64966135
BTWnr.: NL854425573 B01
Bankrek.nr.: NL69 INGB 0006600986
G-rekening: NL92 INGB 0990 1644 70